Spis zawodników (CSV)
Zawodnicy INFO
Nazwa imprezy (JSON)

39. PZLA Mistrzostwa Polski U23 | POZNAŃ, 30-31 lipca 2022 | 0 | 0 | 

Program wg konkurencji M (JSON)
M100 | 100 | 100 m M | 0 | 1 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M200 | 200 | 200 m M | 1 | 1 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M400 | 400 | 400 m M | 1 | 1 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M800 | 800 | 800 m M | 1 | 1 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M1500 | 1500 | 1500 m M | 1 | 1 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M110 | 110p | 110 m pł M | 0 | 1 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M400pł | 400p | 400 m pł M | 1 | 1 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M3000p | 3000p | 3000 m prz. M | 1 | 1 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M4x100 | 4x100 | 4x100 m M | 1 | 1 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M4x400 | 4x400 | 4x400 m M | 1 | 1 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mw | Wzwyż | Wzwyż M | 0 | 3 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mt | Tyczka | Tyczka M | 0 | 3 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mwd | W dal | W dal M | 0 | 3 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mtrójs | Trójskok | Trójskok M | 0 | 3 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mkula | Kula | Kula M | 0 | 3 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mdysk | Dysk | Dysk M | 0 | 3 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mmłot | Młot | Młot M | 0 | 3 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mo | Oszczep | Oszczep M | 0 | 3 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV) (CSV 2)

Program wg konkurencji K (JSON)
K100 | 100 | 100 m K | 0 | 1 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV)
K200 | 200 | 200 m K | 1 | 1 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV)
K400 | 400 | 400 m K | 1 | 1 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV)
K800 | 800 | 800 m K | 1 | 1 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV)
K1500 | 1500 | 1500 m K | 1 | 1 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV)
K100pł | 100p | 100 m pł K | 0 | 1 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV)
K400pł | 400p | 400 m pł K | 1 | 1 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV)
K3000p | 3000p | 3000 m prz. K | 1 | 1 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV)
K4x100 | 4x100 | 4x100 m K | 1 | 1 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV)
K4x400 | 4x400 | 4x400 m K | 1 | 1 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV)
Kw | Wzwyż | Wzwyż K | 0 | 3 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV)
Kt | Tyczka | Tyczka K | 0 | 3 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV)
Kwd | W dal | W dal K | 0 | 3 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV)
Ktrójs | Trójskok | Trójskok K | 0 | 3 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV)
Kkula | Kula | Kula K | 0 | 3 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV)
Kdysk | Dysk | Dysk K | 0 | 3 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV)
Kmłot | Młot | Młot K | 0 | 3 | 2022-07-31 | (JSON) (CSV)
Ko | Oszczep | Oszczep K | 0 | 3 | 2022-07-30 | (JSON) (CSV)

Program wg dni(JSON)
2022-07-30 | (JSON)
2022-07-31 | (JSON)


12:40 | 13:50:00 | K | 1 | Trójskok K | Trójskok | Ktrójs | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:50 | 13:40:00 | M | 1 | Kula M | Kula | Mkula | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:50 | 13:45:00 | K | 1 | Kula K | Kula | Kkula | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:30 | 13:33:18 | K | 1 | 100 m K | 100 | K100 | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
14:15 | 15:55:00 | K | 1 | Tyczka K | Tyczka | Kt | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:25 | 14:26:00 | K | 1 | 400 m K | 400 | K400 | 1 | 1 | s | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
14:30 | 15:35:00 | M | 1 | Trójskok M | Trójskok | Mtrójs | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:35 | 15:48:00 | M | 1 | Oszczep M | Oszczep | Mo | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:55 | 14:56:58 | K | 1 | 100 m K | 100 | K100 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:15 | 15:18:03 | M | 1 | 400 m M | 400 | M400 | 1 | 1 | s | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
15:48 | 15:52:04 | K | 1 | 100 m pł K | 100p | K100pł | 1 | 1 | el | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
16:12 | 16:14:17 | M | 1 | 110 m pł M | 110p | M110 | 1 | 1 | el | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
16:17 | 17:05:00 | K | 1 | Oszczep K | Oszczep | Ko | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:48 | 16:51:02 | K | 1 | 100 m pł K | 100p | K100pł | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:00 | 18:05:00 | M | 1 | Wzwyż M | Wzwyż | Mw | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:15 | 17:16:57 | M | 1 | 110 m pł M | 110p | M110 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:33 | 17:33:54 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100 | 1 | 1 | el | 4 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
18:00 | 19:19:00 | M | 1 | Młot M | Młot | Mmłot | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:07 | 18:10:56 | M | 1 | 800 m M | 800 | M800 | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
18:23 | 18:25:31 | K | 1 | 800 m K | 800 | K800 | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
18:45 | 18:45:55 | M | 1 | 100 m M | 100 | M100 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:00 | 18:59:40 | M | 1 | 3000 m prz. M | 3000p | M3000p | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:15 | 19:20:37 | K | 1 | 3000 m prz. K | 3000p | K3000p | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)

10:30 | 11:45:00 | K | 1 | W dal K | W dal | Kwd | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:40 | 11:41:00 | K | 1 | Wzwyż K | Wzwyż | Kw | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:00 | 12:15:00 | M | 1 | Dysk M | Dysk | Mdysk | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:20 | 13:55:00 | M | 1 | W dal M | W dal | Mwd | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:21 | 12:21:38 | K | 1 | 200 m K | 200 | K200 | 1 | 1 | s | 4 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
12:42 | 13:40:00 | K | 1 | Dysk K | Dysk | Kdysk | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:45 | 12:47:10 | M | 1 | 200 m M | 200 | M200 | 1 | 1 | s | 4 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
13:18 | 13:20:36 | K | 1 | 400 m pł K | 400p | K400pł | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
13:36 | 13:37:50 | M | 1 | 400 m pł M | 400p | M400pł | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
13:40 | 15:21:00 | M | 1 | Tyczka M | Tyczka | Mt | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:52 | 13:56:48 | K | 1 | 1500 m K | 1500 | K1500 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:05 | 14:08:49 | M | 1 | 1500 m M | 1500 | M1500 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:25 | 15:25:00 | K | 1 | Młot K | Młot | Kmłot | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:00 | 15:00:21 | K | 1 | 4x100 m K | 4x100 | K4x100 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:16 | 15:17:39 | M | 1 | 4x100 m M | 4x100 | M4x100 | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
15:37 | 15:37:36 | K | 1 | 4x400 m K | 4x400 | K4x400 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:48 | 15:49:18 | M | 1 | 4x400 m M | 4x400 | M4x400 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)